Wars

Wat was het Warschaupact?

Wat was het Warschaupact?

De USSR en zeven Europese landen ondertekenden het Warschau-pact op 14 mei 1955 als reactie op de NAVO, om een ​​soortgelijk bondgenootschap aan de zijde van de oppositie te hebben. Leden waren Albanië, Tsjechoslowakije, Oost-Duitsland, Bulgarije, Polen, Roemenië en de Sovjetunie. Door het verdrag beloofden de lidstaten elk lid te verdedigen dat door een externe macht zou kunnen worden aangevallen, met het verenigde bevel onder een leider van de Sovjetunie. Het Warschaupact zorgde ervoor dat de meeste Europese landen in één van de twee kampen tegenover elkaar stonden en formaliseerde de politieke kloof in Europa die de overheersende Tweede Wereldoorlog werd.

Voornaamste reden voor het Warschaupact

Het pact van Warschau werd pas 6 jaar na de NAVO-alliantie getekend. De reden hiervoor is omdat de NAVO West-Duitsland toestond toe te treden tot de alliantie en opnieuw een klein leger te beginnen. De Sovjetleiders waren hier erg ongerust over, vooral met WO I en WO II nog vers in het achterhoofd en besloten om veiligheidsmaatregelen te treffen in de vorm van een politieke en militaire alliantie. Het pact duurde echter slechts tot 1991, toen de Sovjetunie ten einde kwam


Bekijk de video: Warschaupact & De Hongaarse Opstand HC Koude Oorlog (Januari- 2022).